Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Po upadku powstania listopadowego Dezydery Chłapowski skazany zostaje na więzienie i utratę mienia, podobnie jak jego towarzysze zaangażowani w narodowy zryw. Władze pruskie decydują się na złagodzenie niektórych wyroków i pod wpływem t