Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Po upadku powstania listopadowego Dezydery Chłapowski skazany zostaje na więzienie i utratę mienia, podobnie jak jego towarzysze zaangażowani w narodowy zryw. Władze pruskie decydują się na złagodzenie niektórych wyroków i pod wpływem tych zmian Polacy postanawiają w inny sposób walczyć o polskość. Zakładają ośrodek, który pod pozorem spółki handlowej ma być centrum kultury polskiej. Do spółki namawiają także hrabiego Raczyńskiego.