Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Połowa lat trzydziestych XIX wieku. W Poznaniu dochodzi do aresztowań młodzieży polskiej, oskarżanej o dążenia do obalenia rządów pruskich. Coraz więcej ludzi uważa, że najbardziej słuszną drogą, by zachować polskość pod zaborem jest praca - w