Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

sezon 1 odcinek 13

Zbliża się koniec I wojny światowej, a niepodległość Polski jest coraz bardziej realna. W zaborze pruskim rozwija się konspiracja.
Na wiadomość, że w Warszawie rozbraja się Niemców, wszyscy stają pod bronią. Tymczasem do Poznania przybywa z Paryża Ignacy Paderewski, delegat Polskiego Komitetu Narodowego.