Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Zbliża się koniec I wojny światowej, a niepodległość Polski jest coraz bardziej realna. W zaborze pruskim rozwija się konspiracja. Na wiadomość, że w Warszawie rozbraja się Niemców, wszyscy stają pod bronią. Tymczasem do Poznania przybywa z Pa