Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Wicekanclerz zleca prof. Bernhardowi przejrzenie ksiąg polskich spółek; błędy w księgach pozwoliłyby na wyeliminowanie tych spółek z rynku. Piotr Frankowski pod wpływem Kasprzaka chce wziąć udział w rosyjskiej rewolucji. Zostawia Marynę