Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Wyrazem patriotyzmu i umacniania się polskości na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego jest powstanie tzw. polskich spółek zarobkowych. Prezes Prowincji Poznańskiej usiłuje osłabić ich skuteczność...