Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Akcja serialu rozpoczyna się w 1815 roku. Po klęsce wojen napoleońskich do domu w Wielkopolsce wraca Józef Frankowski. Gospodarstwo po ojcu przejął jego brat, który robi wszystko, by pozbyć się Józefa. Dzięki pomocy swego byłego