Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Akcja serialu rozpoczyna się w 1815 roku. Po klęsce wojen napoleońskich do domu w Wielkopolsce wraca Józef Frankowski. Gospodarstwo po ojcu przejął jego brat, który robi wszystko, by pozbyć się Józefa. Dzięki pomocy swego byłego dowódcy hr. Dezyderego Chłapowskiego, Józef zostaje zarządcą jednego z jego majątków. Sam hrabia po klęsce Napoleona chce zająć się gospodarowaniem. Postanawia pogłębić wiedzę z zakresu agronomii i leśnictwa i w tym celu wyjeżdża do Anglii. Po powrocie reformuje swój majątek.