Nad Niemnem

Do Bohatyrowiczów wyrywa się nie tylko Justyna, lecz także syn Benedykta, Witold. Rodzinny konflikt pogłębia się, zwłaszcza że pan Korczyński i jego żona mają różne zdania na temat ewentualnego małżeństwa Justyny z Różycem.a