Nad Niemnem

Kirło i jego żona gorliwie swatają Justynę z Różycem. Justyna tymczasem pomaga Bohatyrowiczom w czasie żniw i spędza coraz więcej czasu z Janem, a także Anzelmem.