Nad Niemnem

Zygmunt Korczyński, który powrócił z zagranicy z młodą żoną, chciałby uczynić z Justyny swoją kochankę. Ona tymczasem zakochuje się z wzajemnością w Janku Bohatyrowiczu. Janek i jego stryj Anzelm prowadzą Justynę na grób legendarnych przodków rodu, Jana i Cecylii, a także na mogiłę, w której leżą pogrzebani razem bracia Benedykta Korczyńskiego i Anzelma.