Modrzejewska

Przed debiutem w Warszawie Helena budzi zainteresowanie, ale też niechęć autoreklamą w amerykańskim stylu. Partnerzy Heleny chorują i wycofują się jeden po drugim...