Miejsca

Cielętniki - wieś w Polsce, położona w województwie śląskim. W latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do województwa częstochowskiego. W Cielętnikach na placu przykościelnym rośnie pomnik przyrody - lipa drobnolistna. Jest to n