Miejsca

Historia zakupu majątku ziemskiego, ofiarowanego Henrykowi Sienkiewiczowi przez polskie społeczeństwo w 1900 roku, z okazji 25-lecia pracy literackiej. Mowa o Oblęgorku – pałacyku w otoczeniu parkowym, który w 1956 roku zostaje przekazany przez spadkobierców Henryka Sienkiewicza na rzecz utworzenia muzeum. W reportażu ukazano plenery okolicy pałacyku. Prezentacja efektów wieloletnich prac budowlano-konserwatorskich, pieczołowicie odtworzonych wnętrz, pamiątek, bibelotów podkreślających atmosferę w jakiej żył i tworzył pisarz. Jedna z wnuczek Henryka Sienkiewicza wspomina czasy dzieciństwa spędzone w Oblęgorku. O muzeum utworzonym w Oblęgorku opowiada jego najstarszy pracownik.