Miejsca

Historia zakupu majątku ziemskiego, ofiarowanego Henrykowi Sienkiewiczowi przez polskie społeczeństwo w 1900 roku, z okazji 25-lecia pracy literackiej. Mowa o Oblęgorku – pałacyku w otoczeniu parkowym, który w 1956 roku zostaje przekazan