Miejsca

O założeniu i początkowych pracach naukowych Konspiracyjnego Studium Zachodniego powstałego w 1944 roku w Milanówku, a kontynuującego swą działalność po 1945 roku w Poznaniu, pod nazwą Instytutu Zachodniego, opowiadają profesor Zofia Wojciechowska i profesor Zdzisław Kaczmarczyk. Mówią o prowadzonych badaniach naukowych oraz wydawanych opracowaniach historycznych, dotyczących ziem zachodnich i ludziach związanych z Instytutem.