Miejsca

Pomnik Powstańca Śląskiego na Górze św. Anny dawniej zwaną Chełmską wystawiony został przez społeczeństwo polskie, aby po wszystkie czasy trwała pamięć o tych, którzy w Śląskim Plebiscycie i trzech powstaniach śląskich przypomnieli, że