Miejsca

Pomnik Powstańca Śląskiego na Górze św. Anny dawniej zwaną Chełmską wystawiony został przez społeczeństwo polskie, aby po wszystkie czasy trwała pamięć o tych, którzy w Śląskim Plebiscycie i trzech powstaniach śląskich przypomnieli, że są Polakami i tego nic nie zmieni. Reportaż przedstawiający ikonograficzny przebieg wydarzeń plebiscytu i wystąpień zbrojnych 2-3 maja 1921r. (III powstanie śląskie) mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Dokładny opis tych wydarzeń o wybuchu III powstania śląskiego, o walce powstańczych batalionów na których czele stoją najczęściej robotnicy i atakują pozycję wroga. 4 maja Linia frontowa przebiega od Dobrodzienia przez Strzelce Opolskie aż po Racibórz. W ciężkich bojach powstańcy zajmują Olesno, Zębowice, Gogolin i Leśnice leżącą u podnóża Góry św. Anny. Wypowiedzi Powstańców Śląskich na temat walk IV Kompanii, która brała udział w czynach zbrojnych o Ozimek, Kolonowskie, Myślinę. Powstańcy wspominają tamte wydarzenia (wtedy mieli po 20 lat), wspominają o rozkazach i natarciach o zdobyciu Zębowic. Opowiadają o tym jak bardzo bali się dostać do niewoli niemieckiej i o przebiegu obrony Leśnicy. O walce pod Górą św. Anny gdzie po trzykrotnym natarciu zdobyto górę. Zdjęcia wybudowanych w Zawadzkim i Chorzowskich hutach pociągów pancernych i samochodów z napisem na wagonach „Powstańcy Górnośląscy – 1921”, „Korfanty”, zdjęcia batalionów i Powstańców. Kim byli dla aliantów (Włosi, Anglicy) Powstańcy? otóż byli źle umundurowaną fatalnie uzbrojoną zbieraniną walczącą o niezrozumiałą dla nich sprawę. Jedynie Francuzi sprzyjali Powstańcom rozumieli cel ich wali w miarę możliwości ochraniali śląskie wioski do, których wdzierały się niemieckie bojówki, bratali się z ludnością Polską. Tablica pamiątkowa upamiętniająca Powstańców poległych pod Górą św. Anny, powstańcze cmentarze i groby. Mapa obszaru Plebiscytowego, powstanie upadło, ale świat dowiedział się o odwiecznych marzeniach ludu śląskiego, a granica państwa polskiego przesunęła się na zachód. Zdjęcia z powitania w Katowicach pierwszego polskiego Wojewody, górnika Józefa Rymera oraz powitanie oddziałów Wojska Polskiego.