Miejsca

Film z cyklu Spotkania w muzeum”. Film jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, po co są tworzone muzea regionalne. Odpowiedzi udziela kustosz muzeum regionalnego w Nowym Sączu, Alojzy Cabała. Mówi o muzeum jako skarbnicy wia