Miejsca

Film z cyklu Spotkania w muzeum”. Film jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, po co są tworzone muzea regionalne. Odpowiedzi udziela kustosz muzeum regionalnego w Nowym Sączu, Alojzy Cabała. Mówi o muzeum jako skarbnicy wiadomości o przeszłości regionu, dostarczającej wiedzy naukowej, ale spełniającej również funkcje popularyzatorskie. Ten region zamieszkują trzy grupy etnograficzne; Łemkowie, Górale Sądeccy i Lachowie. Tu stykają się różne kultury wierzeniowe i artystyczne. W drewnianych cerkwiach odnajdujemy cenne i wartościowe obiekty malarstwa ikonowego. Film ukazuje piękno krajobrazu Sądecczyzny. Ujęcia z targu, budowanie tratwy, spotkanie z ludowym gawędziarzem, występ dziecięcego zespołu regionalnego.