Miejsca

Pomnik Czynu Polaków został wzniesiony z okazji 35 rocznicy Odrodzenia Polski. Odsłonięcia pomnika dokonano 3 września 1979 roku, w 40. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Wizję artystyczną Trzy pokolenia – Trzy orły nadał Pomnikowi jego wykonawca, profesor Gustaw Zemła, przy współpracy z Eugeniuszem Kozakiem. Dokumentację konstrukcyjną postumentu opracował profesor Jerzy Piskorz - Nałęcki, przy współpracy z inżynierem Jerzym Podesławskim i inżynierem Edwardem Pianko. Głównymi wykonawcami Pomnika (odlewy orłów z brązu) byli pracownicy Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie i pracownicy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego (stalowy postument). Z Warszawy orły zostały przewiezione rzeką Wisłą, barkami Żeglugi Szczecińskiej, do portu w Gdańsku, a dalej Morzem Bałtyckim do portu w Świnoujściu, a potem przez Zalew Szczeciński, rzeką Odrą do portu w Szczecinie, a stąd ulicami miasta do Parku Kasprowicza. Postument miał o wiele krótszą drogę ze Stoczni do Parku Kasprowicza. Całością prac na placu budowy Pomnika, wraz z jego otoczeniem, kierował inżynier Kazimierz Szulc. W reportażu zaprezentowano materiały filmowe dotyczące powstania i uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika oraz historii powojennej Szczecina.