Miejsca

Pomnik Czynu Polaków został wzniesiony z okazji 35 rocznicy Odrodzenia Polski. Odsłonięcia pomnika dokonano 3 września 1979 roku, w 40. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Wizję artystyczną Trzy pokolenia – Trzy orły nadał Pomnikowi