Miejsca

Reportaż z Lubiąża, gdzie palącym problemem wciąż pozostaje opłakany stan tamtejszego zespołu klasztornego. Na miejscu dawnego grodu obronnego, w Lubiążu w 1150 r powstał klasztor benedyktynów, którzy zbudowali kościół św. Jakuba, jednak przed 1163 r opuścili oni miasto. W 1163 r książę śląski Bolesław Wysoki sprowadził na to miejsce cystersów. Jest to arcydzieło śląskiego baroku, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Obiekty niszczeją w szybkim tempie, a prace konserwatorsko-zabezpieczające posuwają się do przodu bardzo powoli. Jest to spowodowane brakiem generalnego inwestora i użytkownika, jednoczesnym użytkowaniem różnych części kompleksu przez kilka pomniejszych podmiotów, brakiem funduszy i odpowiednio licznej załogi pracującej przy usystematyzowanych pracach konserwatorskich, jak również niedostatecznym zaangażowaniem władz centralnych w problem Lubiąża. Od poprzedniej wizyty ekipy TVP w klasztorze niewiele zmieniło się na lepsze, o czym opowiadają m.in. pracownicy na miejscu, szef Towarzystwa Przyjaciół Lubiąża oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków.