Miejsca

Film poświęcony cmentarzom wojennym z okresu I wojny światowej, znajdującym się na terenach ówczesnej Galicji Zachodniej. W listopadzie 1915 r. w wiedeńskim Ministerstwie Wojny utworzono Wydział Grobów Wojennych, którego zadaniem