Miejsca

Film poświęcony cmentarzom wojennym z okresu I wojny światowej, znajdującym się na terenach ówczesnej Galicji Zachodniej. W listopadzie 1915 r. w wiedeńskim Ministerstwie Wojny utworzono Wydział Grobów Wojennych, którego zadaniem było m.in. ewidencjonowanie poległych oraz projektowanie, budowa i dekoracja cmentarzy wojennych. Zadania te realizowano wszędzie tam, gdzie walczyły wojska austro-węgierskie. Przy budowie cmentarzy zadano sobie duży trud - wykupiono tereny, wybudowano drogi dojazdowe, dostarczono tony materiałów budowlanych, zaangażowano ponad 36 firm.