Miejsca

Historia powstania Pomnika Czynu Rewolucyjnego, autorstwa plastyków rzeźbiarzy, Heleny i Roman Husarskich oraz architekta Witolda Cenckiewicza. Pomnik powstał w 50. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i 25. rocznicę istnienia PPR, a usytuowany został w Parku Sieleckim, w dzielnicy Sielec w Sosnowcu. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 16 września 1967 roku. Konstrukcja pomnika zdominowana została przez strzeliste rury, a na drugim planie sjenitowa bryła obrazująca zaciśniętą pięść robotnika. Na bryle umieszczone zostały płaskorzeźby przedstawiające walkę robotników Czerwonego Zagłębia. Projekt ten uczestniczył w konkursie na Pomnik Powstańców Śląskich, w którym zajął drugie miejsce. Po korektach wykorzystany został dla budowy pomnika upamiętniającego sosnowieckich rewolucjonistów, poległych pod Hutą Katarzyna w 1905 roku. Wypowiedzi twórców pomnika na temat jego symboliki oraz wypowiedź żołnierza Pułku Czerwonej Warszawy, uczestnika tamtych wydarzeń. Ikonografia ukazująca historię rewolucji i okresu powojennego w Polsce, po dojściu komunistów do władzy, aż do lat 60. XX wieku.