Miejsca

Historia powstania Pomnika Czynu Rewolucyjnego, autorstwa plastyków rzeźbiarzy, Heleny i Roman Husarskich oraz architekta Witolda Cenckiewicza. Pomnik powstał w 50. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i 25. rocznicę ist