Miejsca

Film z cyklu „Spotkania w muzeum”. Odcinek poświęcony dawnym orderom. Falerystyka to nauka zajmująca się orderami, odznaczeniami i innymi odznakami nadawanymi zasłużonym osobom. O historii kolekcjonerstwa orderów opowiedzą prowadzą