Miejsca

Odbudowa kościoła św. Brygidy w Gdańsku w latach 70. XX wieku postępuje dzięki proboszczowi parafii, księdzu Henrykowi Jankowskiemu. Kościół został przekazany Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu 19 lutego 1970 roku. Ksiądz Jankowski opowiada o odb