Miejsca

Film o zabytkowym poznańskim ratuszu, umiejscowionym na Starym Rynku, perle architektury renesansowej w Polsce. Historię zabytku zobrazowano licznymi ujęciami szczegółów architektonicznych i dekoracyjnych fasady i wnętrz budowli. Z wieży ratuszowej codziennie odgrywany jest hejnał Poznania.