Miasto cieni

Mieszkańcy Tykocina rekonstruują rytuał żydowskiego święta - Wieczerzy Paschalnej. Usiłują zrozumieć świat symboli i wartości zgładzonej kultury. Wcielając się w postaci Żydów tworzą spektakl i wskrzeszają obrazy, których brakuje dzisie