Królowa Bona

Pierwsza próba zbliżenia między młodą królewską parą wywołuje u Elżbiety atak epilepsji. Zygmunt wyjeżdża na Litwę, gdzie spotyka młodą wdowę po wojewodzie trockim. Jest zafascynowany urodą i osobowością Barbary Radziwiłłówny.