Królowa Bona

Królowa Bona przebywa na Podolu i Wołyniu, gdzie dokonuje lustracji swoich ziem. Każe budować fortyfikacje pod Barem, zaleca wycinanie puszczy i budowę miasteczek. Zakłada warzywniki na Litwie.