Królowa Bona

W 1525 roku Zygmunt Stary zmusza Albrechta Hohenzollerna do złożenia hołdu. Zakon przestaje istnieć, a wielki książę staje się lennikiem Korony. Królowa Bona rodzi czwartą córkę.