Królowa Bona

Na świat przychodzi syn. Gdy ma już prawie rok, Zygmunt Stary wraca ze zwycięskiej wyprawy przeciwko Krzyżakom. Królowa usiłuje przekonać magnatów litewskich do zgody na tytuł wielkiego księcia litewskiego dla królewicza Zygmunta