Królewskie sny

Po zwycięstwie nad Świdrygiełłą, który zagrażał Koronie, Jagiełło musi stawić czoło Krzyżakom, odebrać zajętą przez nich Wielkopolskę. Król postanawia poprosić o pomoc Czechów, czemu ostro sprzeciwia się biskup Oleśnicki. Jagiełło przyjmuje jednak poselstwo z Pragi i decyduje się zawrzeć przymierze. Połączone armie odnoszą zwycięstwo. Na Wawel przybywa poseł z Czech, proponując polskiemu królowi koronę czeską, Jagiełło jednak jej nie przyjmuje. Zbyszko Oleśnicki jawnie występuje przeciwko monarsze, mając poparcie Rady królewskiej. Znękany wewnętrznymi waśniami Jagiełło umiera. Teraz już nic nie przeszkodzi Zbyszkowi i jego stronnictwu w sięgnięciu po władzę.