Królewskie sny

Witold zaprasza Jagiełłę na polowanie. Mimo protestów Sonki i doradców król przyjmuje zaproszenie, towarzyszy mu Oleśnicki, którego wpływy i znaczenie wzrosły - jemu właśnie Jagiełło pozostawia decyzję o przyznaniu korony Witoldowi. Książę próbuje Oleśnickiego przekupić, ale jego zabiegi nie przynoszą rezultatu. Zdrowie Witolda nagle się pogarsza, książę umiera.