Królewskie sny

Witold zaprasza Jagiełłę na polowanie. Mimo protestów Sonki i doradców król przyjmuje zaproszenie, towarzyszy mu Oleśnicki, którego wpływy i znaczenie wzrosły - jemu właśnie Jagiełło pozostawia decyzję o przyznaniu korony