Królewskie sny

Witold oblega Nowogród. Kupcy, chcąc ratować miasto, ślą mu cenne dary. Julianna, żona księcia, namawia go, by poprosił cesarza o koronę dla siebie, wtedy i Litwa byłaby królestwem. Witold zaprasza do Łucka cesarza i Jagiełłę, aby rozpa