Królewskie sny

Bracia Władysław, Witold i Korybut Świdrygiełło radzą nad ewentualnym udzieleniem pomocy husytom. Jagiełło jest temu przeciwny, jednak Korybut rusza do Czech. Witold odwiedza Sonkę, ponownie nakłania ją, by stała się orędowniczką spraw Litwy w Koroni