Komediantka

Janka Orłowska przyjeżdża do Warszawy. Pierwsze kroki kieruje do teatru ogródkowego „Tivoli”. Dyrektor Cabiński, mimo początkowej niechęci, zgadza się przyjąć ją do chóru. Naiwność i prowincjonalne maniery nie ułatwiają Orło