Kolumbowie rocznik 30

Janusz Horodniczy, aktor i pisarz, weteran konspiracji, jako młody człowiek wtrącony do stalinowskiego więzienia, oprowadza młodych historyków i dziennikarzy po miejscach związanych ze swoimi najcięższymi przeżyciami. To kilka więzień i areszt