Karino

Stado koni zostaje na pastwisku zaatakowane przez wściekłego psa. W największym niebezpieczeństwie jest delikatny źrebak, Karino.