Idzie Grześ przez wieś

Reportaż, w którym na kanwie kradzieży dokonywanych w pociągach towarowych przedstawiono zanik moralności w pewnych grupach społecznych. Zagarnięcie mienia, często o wielomilionowej wartości przestało kogokolwiek dziwić i nie jest traktowane j