Historia współczesna

Rejestracja spotkania członków Polskiej Partii Robotniczej, którzy wspominają tworzenie komórki PPR na terenie huty Ferrum (huta żelaza w Katowicach). Po II wojnie światowej spółka Ferrum została znacjonalizowana i weszła