Historia współczesna

Reportaż nawiązuje do ukazującego się na łamach „Echa Krakowa” cyklu publikacji „Kto znał, kto pamięta”. Opisywano w nich wojenne losy pracowników samorządu Krakowa zaangażowanych w wydawanie kenkart. Były to dowody toż