Historia współczesna

Relacja z zebrania pracowników MPK. Odczytanie teleksu w sprawie załogi strajkującej na wybrzeżu. Informacja o uzgodnieniu podpisania porozumienia w sprawie postulatów robotniczych i zakończenia strajku. Załoga MPK zastanawia się, czy d