Historia współczesna

Wspomnienia czasów stanu wojennego, opinie o Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Społeczeństwo polskie zostało podzielone, jest niezadowolone z braku efektów działania związkowców, braku realizacji