Historia współczesna

Historia Westerplatte począwszy od XVIII wieku, poprzez bohaterską obronę w 1939 r. i historia Pomnika Obrońców Wybrzeża, opowiedziana przez historyka Andrzeja Januszajtisa, jednego ze współautorów pomnika Franciszka Duszeńkę ora