Historia współczesna

Felietony filmowe na temat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i sytuacji w kraju na początku lat 80.1. Rozmowa redaktora Tadeusza Mickiewicza z Lechem Wałęsą o rozmowach ze stroną rządową, sporach personalnych w Kom