Historia współczesna

Materiał filmowy na temat działalności związku zawodowego NSZZ Solidarność i sytuacji w kraju w 1981 roku. Relacja z obrad I Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, które odbyły się po I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność, w Sali B