Historia współczesna

Materiał filmowy na temat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i sytuacji w kraju na początku lat 80. Cztery felietony zrealizowane przez Tadeusza Mickiewicza: 1. relacja z obrad władz związku, podczas których