Historia współczesna

Spotkanie kombatantów II wojny światowej, uczestników forsowania Odry pod Siekierkami i Gozdowicami. Co roku w rocznicę wielkiej bitwy nad Odrą, obok cmentarza w Siekierkach, odbywa się manifestacja z udziałem kombatantów, byłych