Historia współczesna

Próba rekonstrukcji tragicznych wydarzeń z grudnia 1970 roku, przez uczestników strajków. Wspomnienia przewodniczącego pierwszego Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Adolfa Warskiego, Mieczysława Dopierały i Józefa Kasprzyc