Historia współczesna

W czasie konferencji, która odbyła się 29 września 1980 roku w siedzibie NSZZ Solidarność, decyzją Krajowej Komisji Porozumiewawczej, poinformowano o planowanym przeprowadzeniu w dniu 3 października 1980 roku, jednogodzinnego strajku ostrzegaw