Historia współczesna

Reportaż z wydarzeń związanych z ogólnopolskim, jednogodzinnym strajkiem ostrzegawczym na wezwanie NSZZ „Solidarność” 3 października 1980 roku. Strajk ogłoszony na znak protestu wobec nierealizowanych przez władze porozumień z Gdań