Historia współczesna

Film dokumentalny o hitlerowskim ośrodku zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz funkcjonował w latach 1941-1944, był głównym miejscem masowej zagłady ludności żydowskiej z Kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Wśr