Historia współczesna

Relacja z obrad Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarności (30.03.1981). Omówienie sytuacji w kraju po rozmowach przedstawicieli związku z władzami i obradach IX plenum PZPR, nastroje wśród robotników i działaczy związkowych