Historia współczesna

Robotnicy Zakładów Metalurgicznych Pomet w Poznaniu o realizacji postulatów strajkowych, październik 1980 r. Problematyka dotyczy spraw ekonomicznych, socjalnych i organizacji pracy. Z postulatów zakładowych zorganizowano jedynie